Avikon Üretim Sektöründe

Avikon Üretim Sektöründe

 

Dijital dönüşüme hız verildiği ve yalın üretim için özellikle otomotiv sektörünün yoğun olarak çaba sarfettiği günümüzde Avikon olarak bizler de üretim sektörüne çözüm sunma kararı aldık. Özellikle Endüstri 4.0'ın (diğer bir deyişle Sanayi 4.0) önerileri doğrultusunda endüstri ve bilişim teknolojilerinin etkileşiminin önümüzdeki yüzyılda hızla artacağı değerlendirildiğinde Avikon olarak cihazların yönetimi, IoT (Internet of Things) ve sağlam, güvenilir yazılım konularındaki tecrübelerimiz sayesinde sektörde önemli projelere imza atma hedefindeyiz. 

Firmamız tarafından bu vizyon çerçevesinde Türk Traktör Ankara fabrikası için Logistic Andon ve Pick To Light Projeleri geliştirilmektedir. Söz konusu projelerle birlikte, üretim birimleri arasında arz talep dengesinin doğru planlanmasıyla verimliliğin artması, stok tutma ihtiyacının azalması ve plansız duruşların önemli ölçüde azaltılması planlanmaktadır.

Sistemin kullanılmaya başlamasıyla malzeme toplama bölgelerinde, insan kaynaklı hatalar önemli ölçüde azaltılacak olup, birim ve üretim sorumluları fabrikanın heryerinden hattın ve malzeme alanlarının durumunu kontrol edebilecektir.