Pick To Light Sistemi


Anasayfa Endüstri 4.0

Pick to Light Sistemi Nedir?

Pick to light sistemleri ürünlerin toplanması, yerleştirilmesi ve sınıflandırılması için hızlı ve verimli bir yöntem sağlar.

İş emri / kâğıt kullanarak yürütülen operasyonlarda, operatörlerin ürün yerini bulmak için harcayacağı zamanı azaltmayı amaçlar. Depo, Fabrika gibi yüksek toplama hacimleri olan ve yoğun toplama operasyonu içeren uygulamalarda etkilidir.

Işık yönlendirmeli toplama sistemleri sayesinde operatör toplama/dağıtma listesindeki ürünleri raflarda yer alan indikatör ışıklarını takip ederek hızlı bir şekilde bulabilir. Bu sayede operatör hatası minimuma indirilerek, üretim sürecinin verimliliği artmaktadır.

Avikon üretimi olan pick to light sistemleri, hızlı yanıt süreleri ve esnek kurulum seçenekleriyle, toplama ve dağıtma ile ilgili uygulamalarda hızı, üretkenliği ve kaliteyi artırır.

Nasıl Çalışır?

Pick-to-Light sistemi, iş emrinde yer alan barkodların bir barkod okuyucuya okutulması veya yalın üretim kapsamında ERP gibi sistemlerden otomatik veri çekilmesiyle çalışmaya başlar.

Ürün listesi okunan iş emrindeki ürünlere ait indikatör ışıkları yanar. Belirli bir süre sonunda veya ışık üzerindeki butona basıldığında ilgili ışık söner. Tüm ürünler operatör tarafından toplandığında sıradaki toplama işlemi için sistem hazır olacaktır.

Hangi Teknolojiler Kullanılır?

Nesnelerin İnterneti Yaklaşımı

Avikon'un nesnelerin interneti ve bağlantılı cihazlar yaklaşımı ile tasarladığı akıllı ışık cihazları, kolay uygulanabilir ve esnek bir ışıklı yönlendirme sistemi kurgulanmasına olanak sağlamaktadır.

Bu yaklaşım ile kurulumda kablaj ihtiyacı büyük oranda azaltılmaktadır. Rafların sık yer değiştirdiği ortamlar için özel olarak geliştirilmiş yapısı sayesinde bakım işçiliği düşüktür.

Web Servis Teknolojileri

Barkodu okutulan iş emrinde yer alan ürünlerin listesi fabrika veya depoda kullanılan stok yönetim, ERP vb. bir yazılım üzerinden alınmalıdır.

Avikon tarafından geliştirilen Pick-to-Light kontrol ünitesi, OpenERP, SAP vb. yazılımlara otomatik olarak bağlanarak ürün listesini okumayı destekler. Alternatif olarak kontrol ünitesi hafızasında yer alan veritabanına manuel kayıt imkanı ve Excel vb. dosyalardan liste yükleme imkanı da sunulmaktadır.

Avantajları

Toplama verimliliğinde %30'a varan artış sağlar.
Hatalı toplama ve buna bağlı üretim durmalarını %70 oranında engeller.
Dağıtma / Yerleştirme verimliliğini %30-50 aralığında arttırır.
Günlük performansa ilişkin görünürlük sağlayan bir altyapı oluşturur.
Raporlama yetenekleri ile darboğazların tespit edilmesini sağlar.

Uygulama Alanları

Fabrika mamul ve yarı mamul toplama operasyonları
Tüketim mal depoları dağıtma ve toplama ortamları
Günlük yüksek sayıda siparişin yönetildiği satış platformları

Pick To Light Sistemi