Üretim Bilgi Sistemi, fabrikalarda yürütülmekte olan üretim sürecinin anlık olarak izlenmesini sağlamaktadır.

Yalın üretim yaklaşımı ile stok fazlası bulunmadan, talep edildiği zaman ve miktarda üretim yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Bu doğrultuda geliştirilen Avikon Üretim Bilgi Sistemi, iç lojistik sürecini de hesaba katarak yarı mamül ve mamül üretim süreçlerinin yönlendirilmesini sağlamaktadır. Sistem aynı zamanda personel ve alan bazlı üretim verimliliğinin anlık olarak izlenmesini, üretim sürecindeki aksaklıkların kestirimini ve ilgili kişilere bildirimini sağlamaktadır. 

Üretim Bilgi Sistemi, izlemekte olduğu üretim sürecine ilişkin anlık durumu fabrika içerisine yerleştirilen TV üniteleri, hat önlerine yerleştirilecek görüntü üniteleri (HMI), mobil uygulamalar ve web tabanlı arayüzleri ile ihtiyaca uygun şekilde sergilemektedir. Sistem ayrıca bütün üretim sürecinin kayıtlarını alarak geçmişe yönelik olarak raporlanmasını da sağlamaktadır.

Bu sayede üretim birimleri arasında arz talep dengesi doğru planlanarak üretim verimliliği artmakta, stok tutma ihtiyacı ve plansız üretim duruşları önemli ölçüde azaltılmaktadır.

 

Üretim bilgi sistemi ve Endüstri 4.0 uygulamalarımız ile ilgili daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.