Sensör Modelleme ve Simülasyon


Anasayfa Savunma Sanayi

Yüksek Hassasiyetli Sensör, Hedef ve Ortam Simülatörleri

Otonom araçlar, Sürü İHA sistemleri, Hava savunma sistemleri vb. birçok alan çeşitli sensör verilerine dayanarak çalışmaktadır. Yüksek güvenilirlik ihtiyacı olan bu alanlarda kullanılacak sensörler erken tasarım aşamasından itibaren test ortamlarına dahil edilmelidir. Avikon bu ihtiyaçları karşılamak üzere sensör, hedef ve ortam simülasyon çözümleri üretmektedir.

Sensör Modeli

Gerçekçi sensör modeli 3-Boyutlu sanal Hedef - Ortam modelinde yer alan nesnelerin sensörler tarafından nasıl algılanacağına dair bilgiler içerir.

Sensör modelleme aşaması Radar, Lidar yada Kamera teknolojisinin matematiksel modeli ile başlar. Avikon, sensör performans benzetiminde doğrulanmış modellere sahiptir.

Sensör modelinin ikinci aşaması senaryo benzetimidir. Sensörün açılış, standart çalışma ve hata durumlarında nasıl davranacağına dair senaryolar sensöre özel olarak geliştirilir.

Sensör modelinin son aşaması haberleşme benzetimidir. Sensörün takılı bulunduğu araca verilerini gönderdiği protokol yazılıma aktarılır. Bu sayede Döngüde Yazılım testlerinden (Software In The Loop, SIL) başlayarak Döngüde Donanım (Hardware In The Loop, HIL) testlerine kadar detaylı bir altyapı oluşturulur.

Hedef - Ortam Modeli

İster radar sistemleri için bir uçak, ister otonom araç çalışmaları için bir yaya veya beklenmedik bir metal bariyer olsun, tasarımı yapılan kompleks sistemin çalışacağı ortamın sanal bir benzetimi oluşturulmalıdır. Sokak ve caddeler veya dağlık alanlar gibi üzerinde çalışmak üzere 3-boyutlu bir sanal dünya ortamı oluşturulur. Bu sanal dünyaya test edilecek sisteme ait nesneler (uçak, iha, insan vb.) yerleştirilir.

Avikon, 3 boyutlu dünya modelinin ve test edilecek aracın karşılaşacağı senaryonun oluşturulmasını sağlamaktadır. Avikon simülatörleri aynı zamanda High Level Architecture (HLA) uyumluluğu ile 3. parti Hedef - Ortam simülatörleri ile de çalışmaktadır.

Sensör Simülatörleri Uygulama Alanları

Gelişmiş Sürücü Bilgilendirme Sistemleri (Advanced Driver Assitance Systems, ADAS)

Otonom Araç Geliştirme Çalışmaları

Hava Savunma Sistemleri Tasarımı

Hava Trafik Kontrol Simülatörleri

Veriye Dayalı Tüm Algoritma Geliştirme Çalışmaları

Radar Konsol Yazılımları Avikon